Lille fald i udgifterne til medicin


Udgifterne til hospitalslægemidler faldt med 0,7 procent i 2022. Det skyldes først og fremmest et fald i udgifterne til cancer og gigt. Dertil kommer, at den rabatprocent, som Amgros gennem året har opnået, er steget til 46 procent. Det fremgår af vores markedsovervågning for 4. kvartal 2022.

Markedsovervågning 4. kvartal 2022
24. JANUAR 2023

Amgros har nu opgjort nøgletallene for året, der netop er gået. De viser, at vi har indkøbt lægemidler til brug for de offentlige hospitaler for cirka 9,278 milliarder kroner. Det svarer til et mindre fald på 0,7 procent i forhold til 2021, hvor vi indkøbte lægemidler for cirka 9,345 milliarder kroner.

Dertil kommer, at den rabatprocent, som Amgros gennem året har opnået, er steget fra 43 til 46 procent.

Den suverænt mest markante udvikling i medicinudgifterne i 2022 ser vi inden for ATC-gruppe L, som indeholder lægemidler til behandling af cancer og gigt. Her er udgifterne faldet med 4,6 % i forhold til 2021, hvilket svarer til et fald på cirka 253 millioner kroner. Hvis udgifterne i denne ATC-gruppe var forblevet på samme niveau som i 2021, ville den samlede udvikling i medicinudgifterne i stedet for at falde med 0,7 % i 2022 være landet på en samlet stigning på 2 %.

- Når vi dykker ned i tallene for 2022 kan vi se, at det i høj grad er udviklingen inden for lægemidler til brug for cancer og gigt, der er med til at drive den samlede udvikling i medicinudgifterne. Denne gruppe af lægemidler udgør nemlig en meget stor del af de samlede medicinudgifter – ja, faktisk tæt på 60 % af det samlede indkøb, som går via Amgros, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

Når udgifterne til cancer og gigt faldt en smule i 2022, skyldes det først og fremmest patentudløb, som regionerne hurtigt tilpassede deres indkøb til. På den måde fik regionerne hurtigt udnyttet de lavere priser, som fulgte med patentudløbene.

Selv om cancer og gigt vejer tungt i udgifterne til lægemidler, er der også andre sygdomme, som fylder på vægtskålen. Det fremgår af listen over de 30 mest udgiftstunge lægemidler, hvor man blandt andet finder lægemidler til behandling af øjensygdomme, svær astma samt Covid-19.

Læs hele markedsovervågningen for 4. kvartal 2022 her.

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.