Nyt stort europæisk studie fremhæver Amgros’ udbudspraksis


EU-Kommissionen har udgivet et nyt stort studie over bedste praksis inden for offentlige indkøb af lægemidler. Med vores nationale set up følger Amgros allerede de fleste af studiets eksempler på bedste praksis, som studiet har identificeret.

Læs flere nyheder fra Amgros
1 FEBRUAR 2023

Hvordan ser det gode indkøb af lægemidler ud?

Det giver et nyt stort europæisk studie nu sit bud på. Studiet, der er udarbejdet for Europa Kommissionen, har analyseret indkøbs- og udbudspraksis i 32 europæiske lande og kommer på den baggrund med en række eksempler på bedste praksis inden for offentlige indkøb af lægemidler.

Også Amgros har bidraget til studiet med viden inden for indkøb og udbud. Og det endelige studie fremhæver nu vores udbudspraksis som et godt eksempel. Samtidig kan vi se, at Danmark følger næsten alle de fremhævede eksempler på bedste praksis, når vi køber lægemidler til de offentlige hospitaler.

- Vi har brugt mange år på at udvikle og optimere det danske set up for indkøb af lægemidler til de offentlige hospitaler. Og vi har været mange om det – lige fra regionernes sygehusapoteker til vores leverandører. Derfor er jeg stolt over, at vi lever op til langt de fleste eksempler på bedste praksis, der fremhæves i et nyt stort europæisk studie. Det skal naturligvis ikke få os til at hvile på laurbærrene. For verden udvikler sig hele tiden, og nye udfordringer opstår, som vi netop har set med pandemien og nu også krigen i Ukraine, siger Flemming Sonne.

DIALOG OG GENNEMSIGTIGE PROCEDURER

Ifølge studiet er det væsentligt, at man som indkøber løbende er i dialog med leverandører, samt at man har klare retningslinjer og gennemsigtige procedurer. Alle dele ligger os meget på sinde i Amgros.

Derudover er det ifølge studiet vigtigt, at man som indkøber anvender en bred vifte af metoder, når der skal indkøbes lægemidler. I den forbindelse fremhæves Amgros’ udbudspraksis, som tager højde for lægemidlets livscyklus, hvilket vil sige, at vi tilpasser vores udbud, så det afspejler om lægemidlet fx har monopolstatus, om vi kan udsætte det for konkurrence, eller om det kan erstattes af et biosimilært lægemiddel.

- Det er ikke en enkel opgave at sikre forsyningen af lægemidler ved hjælp af offentlige indkøb og udbud. Det viser det grundige studie, Europa Kommissionen nu har udgivet. Men det viser også, hvor forskellige tilgange, landene har, og hvor meget vi alle kan lære af og inspirere hinanden. Derfor har vi i Amgros også engageret os mere og mere i at samarbejde på tværs af landegrænser. Og netop her fremhæver rapporten også de fælles nordiske udbud som endnu et eksempel på bedste praksis, når det kommer til offentlige indkøb af lægemidler, siger Flemming Sonne.

Læs hele rapporten her.

FAKTA

Rapporten, Study on Best Practices in the Public Procurement of Medicines, er udgivet af/for Europa Kommissionen, men forfattet af Gesundheit Österreich Beratungs GmbH.

Rapporten bygger på et studie af 32 lande (27 EU-lande samt EEA/EFTA og Storbritannien) - herunder også Amgros, der har bidraget til studiet med sin ekspertviden inden for udbud og indkøb af lægemidler

Studier bygger på en vurdering af landenes offentlige udbudsforretninger inden for en række forskellige områder: Organisering af indkøb. Procedurer og teknik – herunder brugen af forskellige kriterier. Udbud af hospitalslægemidler. Indkøbenes indflydelse på politiske mål – herunder adgang til medicin, overkommelige priser, forsyningssikkerhed, konkurrence på markedet, beskyttelse af miljøet og forberedelse på kriser. Derudover har man i studiet vurderet betydningen af at bruge Horizon Scanning, sundhedsøkonomiske analyser og erfaringerne med at have fælles udbud på tværs af grænser.

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.