Nyt udbud stiller krav om mere bæredygtig emballage


På vegne af de fem regioner har Amgros netop publiceret et nyt udbud på skyllevæsker til en værdi af i alt 120 millioner kroner. Denne gang vil vi også bruge de nye fællesnordiske emballagekriterier og stille krav til mere bæredygtig emballage i vores udbud.

6. SEPTEMBER 2022

Udbuddet vedrører skyllevæsker, som de offentlige hospitaler anvender til at skylle hud, sår, øjne, kompresser, instrumenter med videre. De bruges også til at skylle legemshulrum, fx i forbindelse med operation i ledhuler, uterus og blære.

Udbuddet er opdelt i 21 delkontrakter og har en kontraktperiode på fire år. Den samlede kontraktsum vurderes af beløbe sig til i alt 120 millioner kroner.

MILJØ INDGÅR SOM KONKURRENCEKRAV

For langt de fleste produkter finder vi vinderne af udbuddet ud fra kriterierne økonomi, brugervenlighed og miljø. Her vægter økonomi 40%, brugervenlighed 40% og miljø 20%. For de resterende delkontrakter gælder tildelingskriteriet ”Pris”.

- Som en ansvarlig indkøber vil vi i Amgros gerne yde vores bidrag til en grøn omstilling. Derfor har vi valgt at bruge de fælles nordiske emballagekriterier i det fællesregionale udbud for skyllevæsker. På den måde er vi samtidig med til at udbrede brugen af fælles miljøkriterier, som gælder på tværs af landegrænserne. Det er nødvendigt for at få erfaringer, så vi virkelig kan lykkes med også at gøre sundhedsområdet mere bæredygtigt, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

Det er Amgros, som på vegne af de fem regioner gennemfører udbuddet på skyllevæsker, der hører under kategorien medicinsk udstyr og er CE-mærket.

Vi forventer, at kontrakterne træder i kraft den 1. januar 2023.

Læs mere om udbuddet på skyllevæsker her: 2022/S 162-460645

FAKTA

Kriterierne er udviklet af Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland i samarbejde med offentlige indkøbere i Norden, dog er Åland og Grønland ikke med.

Kriterierne er frivillige og sætter en ny retning for leverandører i forhold til at understøtte en udvikling mod mere klima og miljømæssig bæredygtig emballage til produkter i sundhedssektoren. Formålet med kriterierne er at mindske materialespild, designe for genanvendelse og øge indhold af genanvendt materiale eller materiale fra bæredygtige kilder.

De fællesnordiske kriterier for emballage blev lanceret i marts 2022.

Læs mere her: https://www.regioner.dk/services/nyheder/2022/april/regionerne-gaar-til-kamp-for-mere-baeredygtig-emballage-paa-hospitaler-i-norden

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.