Udgifterne til medicin er steget med 1,4 procent


Udgiften til lægemidler i 2021 er steget med cirka 130 millioner kroner, svarende til 1,4 % i forhold til 2020. Det fremgår af Amgros’ Markedsovervågning fra 4. kvartal 2021.

Oversigt over alle artikler
19. JANUAR 2022

I 2021 indkøbte regionerne lægemidler til sygehusene via Amgros for mere end 9,3 milliarder kroner. Udgiften til lægemidler er dermed steget med cirka 130 millioner kroner, svarende til 1,4 % i forhold til 2020.

I samme periode er mængden af de lægemidler, som regionerne har indkøbt, steget med næsten 4 %. Det betyder, at den gennemsnitlige indkøbspris er faldet.

Den samlede besparelsesprocent, regionerne har opnået i forhold til de officielle listepriser, er steget fra 40 % til 43 %.

Det lægemiddel, sygehussektoren brugte flest penge på at indkøbe i 2021, var - ligesom sidste år - lægemidlet Darzalex til behandling af knoglemarvskræft.

Læs mere i Markedsovervågningen for 4. kvartal 2021.

Rettelse 

Vi har justeret tallene i denne artikel den 8. februar 2022. Det skyldes, at der er blevet publiceret en ny version af Markedsovervågningen, som indeholder mindre korrektioner af data. Korrektionerne skyldes en ændret håndtering af salgskreditnotaer på Amgros eget lager og vedrører data for 2020 og 2021 på en række forskellige varer og ATC-koder.

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.