Vi inviterer leverandører til dialog om nordiske udbud


Danmark, Norge og Island er i gang med at forberede de næste fælles nordiske udbud og genudbud på lægemidler. I den forbindelse vil Amgros både orientere og invitere leverandører til møde om kriterier i de kommende udbud.

Se oversigt over alle artikler fra Amgros
27. NOVEMBER 2020

I foråret 2019 publicerede vi de første fælles nordiske udbud. Og vi har gjort os gode erfaringer fra disse udbud, som vi nu tager med os, når vi i foråret 2021 vil publicere de næste fælles nordiske udbud.

En rigtig god erfaring var at inddrage leverandørerne i arbejdet med at forberede udbuddene. Det gentager vi nu.

Derfor inviterer vi i nær fremtid vores leverandører til et virtuelt orienteringsmøde, hvor vi vil præsentere vores tanker om en række nye tiltag. Ikke mindst kriterier for at vinde vores udbud. Denne gang vil vi nemlig vurdere tilbuddene ud fra en række kvalitative kriterier som blandt andet miljø.

Vi regner med at orienteringsmødet kommer til at vare en times tid. Og at vi vil have afholdt det inden midten af december 2020.

VI HAR IDENTIFICERET POTENTIELLE LEVERANDØRER

Efter orienteringsmødet vil vi i de tre lande afholde korte, individuelle dialogmøder med potentielle leverandører af de lægemidler, som vi vil sætte i udbud og eller genudbud.

Vi planlægger at afholde dialogmøderne i løbet af december 2020 og januar 2021.

Til dialogmødet vil vi invitere de leverandører, som har eller tidligere har haft markedsføringstilladelser til de lægemidler, vi planlægger at udbyde eller genudbyde.

Vi har identificeret følgende potentielle leverandører, som vi planlægger at afholde individuelle dialogmøder med:

 • B. Braun Medical

 • FrostPharma

 • Fresenius Kabi

 • Karo Pharma

 • Krka

 • MIP Pharma

 • Mylan

 • Navamedic

 • Orion

 • Panpharma Nordic AS

 • Pfizer

 • Roche

 • Sandoz

 • Stragen Nordic

 • Stada

 • SUN Europe

 • Teva

Leverandører, som ikke måtte være nævnt her, og som har interesse i at afgive tilbud på vores fælles nordiske udbud, er meget velkomne til at henvende sig til os via e-mail udbud@amgros.dk

FAKTA

De nye fælles nordiske udbud vil omfatte udvalgte ældre antibiotika lægemidler:

 • Ceftazidim

 • Vancomycin

 • Ciprofloxac

 • Ceftriaxon

 • Metronidazol


De nye fælles nordiske udbud vil omfatte genudbud af følgende lægemidler:

 • Ondansetron

 • Gentamicin

 • Paracetamol (IV)

 • Meropenem (hætteglas)

 • Anagrelid

 • Methotrexat