Danmark modtager en stor sending remdesivir


Endnu en sending remdesivir er nu landet i Danmark. Med det nuværende smittetryk forventer vi dermed at have nok til at behandle de patienter, der har brug for det.

Se oversigt over alle artikler fra Amgros
21. OKTOBER 2020

Der er på nuværende tidspunkt ikke mange lægemidler, som kan bruges til at behandle patienter med Covid-19. Men et af dem er remdesivir. Nu har EU forhandlet sig frem til en aftale med firmaet om at levere remdesivir til alle lande i EU efter en nærmere beskrevet fordelingsnøgle. På den baggrund har Amgros efterfølgende forhandlet sig frem til en aftale om leveringen af denne næste sending af remdesivir.

- At EU-kommissionen nu har forhandlet en rammeaftale på plads, så vi i Danmark kan fylde vores lagre med remdesivir op, kan vi være meget tilfredse med og glade for. Det er der mange gode kræfter, som har en aktie i. Her vil jeg gerne rose både regionerne, Lægemiddelstyrelsen og Gilead for samarbejdet om at sikre nok remdesivir til at behandle patienter i Danmark, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros. 

Da aftalen med Gilead er fortrolig, kan Amgros ikke oplyse omfanget af aftalen. Men med det nuværende smittetryk forventer vi at have nok til at behandle de patienter, der har brug for det. Skulle der blive brug for mere, har vi ifølge aftalen med Gilead mulighed for at øge leverancen.

Tilbage i foråret lykkedes det Amgros at indgå en aftale med Gilead om at levere den første, men begrænsede mængde remdesivir til Danmark. Heller ikke dengang kunne vi fortælle, hvor meget remdesivir, Gilead valgte at donere til Danmark. Men vi er heldigvis lykkedes med at kunne behandle alle de patienter, som lægerne vurderede til at ville have gavn af det. 

- Det skyldes især indsatsen fra det tværregionale forum for koordinering af medicin, stærkt hjulpet af landets infektionsmedicinere. Sammen lykkedes det os meget hurtigt at udarbejdede behandlingsvejledninger, som vi løbende har auditeret. Dertil kommer, at vi løbende har diskuteret rationel anvendelse af remdesivir med undertiden daglige møder. På den måde er det lykkedes os at sikre, at alle patienter blev behandlet ens og evidensbaseret. Endelig har det haft stor betydning, at infektionsmedicinerne har været rigtig gode til at overholde indikationerne. Det har blandt andet betydet, at behandlingslængden som udgangspunkt ikke har varet mere end fem dage, siger Hanne Rolighed Christensen, ledende overlæge, ph.d, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Klinisk Farmakologisk Afdeling.

FAKTA

Remdesivir er et antiviralt lægemiddel udviklet til behandling af RNA-virus. 

I juli måned gav det europæiske lægemiddelagentur en betinget godkendelse til medicinen Veklury med remdesivir til behandling af COVID-19 hos voksne og unge fra 12 år med lungebetændelse, der kræver supplerende iltbehandling. Remdesivir er således den første medicin til behandling af COVID-19, der er blevet godkendt i EU.

At markedsføringstilladelsen er betinget betyder, at der fortsat indsamles data, og at der fortsat udføres yderligere forsøg, ligesom der er sikret en særligt tæt løbende opfølgning af eventuelle bivirkninger. For fortsat at kunne dokumentere effektiviteten og sikkerheden ved brugen af remdesivir mod COVID-19, skal lægemiddelvirksomheden forelægge de endelige, samlede data inden december 2020.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.