Lægemiddelomkostninger faldt marginalt i 2019


Udgifterne til sygehusenes indkøb af lægemidler faldt med 38 millioner kroner i 2019 sammenlignet med 2018. Selvom det er første gang, vi i Amgros har set et fald i udgifterne til sygehusmedicin, er der tale om et meget beskedent fald set i forhold til, at vi i 2019 indkøbte lægemidler for cirka ni milliarder kroner.

Se alle vores artikler
DEN 9. JANAUR 2020

År efter år har vi set, at sygehusenes udgifter til lægemidler er steget med 2-500 millioner kroner og med årlige vækstrater på mellem to og ti procent. Men i 2019 så vi for første gang, at kurven knækkede ved, at udgifterne faldt med 38 millioner kroner.  Selvom det er beskedent beløb i forhold de samlede omkostninger på cirka ni milliarder kroner, så er det første gang, vi i Amgros registrerer et fald i sygehusenes udgifter til indkøb af lægemidler.

- Det er altid positivt, når vi kortvarigt oplever, at udgifterne til sygehusmedicin falder. Man kan fristes til at konkludere, at vi nu har bremset stigningen i udgifterne. Men der er allerede rigtig mange nye og særdeles dyre lægemidler på det danske marked – og flere nye dyre lægemidler er på vej til at blive introduceret. Vi forventer, at de vil bidrage til, at omsætningen på medicin allerede i 2020 vil stige med op til tre procent, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

Samlet set beløb sygehusenes udgifter til lægemidler sig i 2019 til 8.885 millioner kroner mod 8.923 millioner kroner i 2018. Dermed opnår vi som sagt en samlet reduktion i udgifterne til indkøb af lægemidler på i alt 38 millioner kroner - svarende til et fald på 0,4 procent.

BIOSIMILÆRE INTRODUKTIONER BÆRER FALD I UDGIFTER

Grunden til, at vi i 2019 ser et fald i sygehusenes udgifter til lægemidler skyldes altovervejende nye patentudløb på omkostningstunge lægemidler som fx Humira og Herceptin – efterfulgt af nye og meget billigere biosimilære lægemidler. På den måde sparede vi ved disse skift trecifrede millionbeløb. 

- At vi nu for første gang ser et fald i sygehusenes udgifter til lægemidler, er en rigtig god nyhed at træde ind i det nye år med. Tallene viser ovenikøbet, at vi har kunnet behandle flere patienter og tage flere nye lægemidler i brug – uden at øge omkostningerne. Så det er virkeligt lykkedes os at få mere sundhed for pengene, siger Flemming Sonne.

I Amgros er vi nu i gang med at danne os et endeligt overblik over 2019. Det kan du læse mere om i vores Markedsovervågning for 4. kvartal 2019.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.