Nordiske lande inviterer til fælles forhandlinger om genterapi


Genterapien Zynteglo kan blive det første lægemiddel, hvor alle de nordiske lande forhandler fælles. Målet er at opnå mere sundhed for pengene samt hurtig og lige adgang til Zynteglo.

Øvrige artikler fra Amgros
19. MAJ 2020

Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har inviteret medicinalvirksomheden BlueBird Bio, der markedsfører Zynteglo*, til en fælles forhandling for de nordiske lande. Zynteglo kan dermed blive det første nye lægemiddel, der kommer i betragtning til en fælles nordisk kontraktforhandling.

En repræsentant fra hvert land deltager i forhandlingerne, som landene forventer at indlede i juni. Hensigten er at have fælles vilkår og betingelser for Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Det er op til hvert land at afgøre, om behandlingen skal indføres i sundhedsvæsenet.

Ved at forhandle sammen håber landene at opnå acceptable og bæredygtige priser på det nye lægemiddel og dermed sikre hurtig og lige adgang til lægemidlet – blandt patienterne i alle fem lande.

I Danmark er ansøgningen endnu ikke påbegyndt i Medicinrådet, men der er lavet en sundhedsøkonomisk vurdering i de nordiske landes fælles samarbejde for sundhedsøkonomiske vurderinger - FINOSE - hvor Danmark har en rolle som observatør.

Medicinrådet vil som vanligt gennemføre en godkendelsesproces med henblik på en eventuel anbefaling til regionerne - på baggrund af den forhandlede pris og den kliniske og sundhedsøkonomiske vurdering udarbejdet af Medicinrådet.

HER KAN DU LÆSE MERE

Du kan læse mere om sagen på disse hjemmesider:

Information om den norske proces:
www.sykehusinnkjop.no
www.nyemetoder.no

Information om den svenske proces:
https://janusinfo.se/nationelltordnatinforande

Information om den islandske proces:
https://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-thjonusta/innkaupadeild/

Information om den finske proces:
www.fincchta.fi
https://palveluvalikoima.fi

FAKTA OM ZYNTEGLO

*Zynteglo er en genterapi, der anvendes i β-thalassæmi med en ikke-β0/β0-genotype hos voksne og børn fra 12 år.

Sygdommen skyldes mangel på hæmoglobin og nuværende behandling kræver mange blodtransfusioner.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.