Nu har vi rettens ord for, at prisen var for høj


Kan et medicinalfirma bare hæve prisen med 2000 procent, fordi der pludselig er mangel på et af firmaets lægemidler? Det har vi i hvert fald nu rettens ord for, at CD Pharma ikke kunne.

Se alle artikler fra Amgros
27. AUGUST 2020

For Amgros er god dialog med vores samarbejdspartnere en vigtig grundsten i alt vores arbejde. Derfor ender uoverensstemmelser med vores leverandører meget sjældent i retten. Men i 2014 kom dialogen til kort. Det skete, da CD Pharma valgte at hæve prisen på lægemidlet Syntocinon med 2000 procent. 

Hidtil havde en parallelimportør leveret det ve-stimulerende lægemiddel til sygehusapotekerne via Amgros til en pris på 43 kroner pr pakke. Men da importøren ikke kunne levere som aftalt, måtte Amgros i stedet købe Syntocinon fra CD Pharma. Kort efter hævede CD Pharma prisen pr pakke til 945 kroner. Uden nogen grund.

Derfor indklagede Amgros sagen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Konkurrencerådet fastslog, at CD Pharma havde overtrådt konkurrenceloven ved at misbruge sin dominerende stilling. Firmaet ankede til Konkurrenceankenævnet, som blot stadfæstede afgørelsen fra Konkurrencerådet. Amgros forsøgte herefter at få firmaet til at betale den ekstra udgift tilbage. Forgæves. Til gengæld ankede CD Pharma Konkurrenceankenævnets afgørelse til Sø- og Handelsretten. Sø- og Handelsretten stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse i marts 2020 og slog dermed fast, at det var i strid med konkurrencereglerne at hæve prisen med 2000 procent.

TYDELIGT SIGNAL

Sideløbende med konkurrencesagen i Sø- og Handelsretten valgte Amgros til sidst at stævne CD Pharma med påstand om, at CD Pharma skulle tilbagebetale merprisen. Efter at tvisten nu har varet i mere end seks år, har Sø- og Handelsretten afgjort sagen. Den 18. august 2020 faldt der dom. Og ja, CD Pharma er erstatningspligtig over for Amgros for den merpris, som Amgros var tvunget til at betale på grund af prisøgningen på 2000 procent.

- Jeg har sagt det før. Og jeg vil gerne sige det igen. Jeg synes faktisk godt, vi som samfund kan have en forventning om, at et medicinalfirma afholder sig fra at udnytte et monopol til at skrue priserne så voldsomt op, som vi har set i denne her sag. Derfor er jeg også meget tilfreds med rettens afgørelse. Jeg håber, den sender et tydeligt signal til markedet om ikke at udnytte mangel på medicin til at lave en ekstra fortjeneste, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

Amgros blev med dommen tilkendt en erstatning på syv millioner kroner – plus sagsomkostninger. Beløbet svarer til den merpris, som Amgros og dermed det danske sundhedsvæsen måtte betale for at få lægemidlet til den 2000 procent højere pris.

Desværre har CD Pharma gennem mange år forsøgt at afvikle og lukke selskabet. Derfor er selskabet nu under konkursbehandling. Det er derfor uvist, om der er penge i boet til at betale dommen.

Men uanset hvad har vi med dommen fået slået fast, hvornår et firma i sådanne sager er erstatningspligtig. Derfor er den vigtig.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.