Ny aftale sikrer borgere med høretab adgang til ny teknologi


Med en ny aftale sikrer Amgros den fortsatte forsyning af regionernes høreklinikker og de private puljeklinikker med høreapparater af høj kvalitet og til fordelagtige priser. Aftalen på høreapparaterne træder i kraft 1. september.

2. JULI 2021

Alle danskere med nedsat hørelse har efter lægelig vurdering ret til gratis at få udleveret et høreapparat igennem det offentlige system hvert fjerde år. Det er Amgros, der på vegne af de fem regioner udbyder og indkøber høreapparater og supplerende udstyr til de cirka 20 offentlige høreklinikker og 60 private puljeklinikker. Til den bedst mulige kvalitet, bredde og pris.

Amgros har netop indgået en ny rammeaftale på høreapparater. Den træder i kraft den 1. september 2021, og løber i to år - og med mulighed for forlængelse i op til to år.

Rammeaftalen består af et sortiment med både nyligt lancerede høreapparater og velkendte apparater.  I den periode som rammeaftalen løber, har leverandørerne mulighed for at udskifte sortimentet hvert halve år – i takt med den teknologiske udvikling.

- Det sikrer, at klinikker og borgere med høretab hele tiden får adgang til ny teknologi på området. Det mener vi, at borgerne har krav på. Så det ligger os meget på sinde, at vi som offentlig udbyder og indkøber kan tilbyde borgere med høretab de bedst mulige løsninger, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

GRUNDIGT FORARBEJDE MED FAGFOLK

I Amgros forbereder vi vores udbud på høreapparater halvandet år før den egentlige leveringsperiode. Det arbejde foregår i tæt samarbejde med de fem regioner og kliniske fageksperter, herunder læger, audiologopæder, audiologiassistenter og teknisk personale. Alt sammen for at sikre de bedst mulige produkter til borgerne. På et område, der er i rivende udvikling.

I modsætning til de private klinikker har de offentlige høreklinikker også ansvaret for høreapparater til børn, unge og borgere med komplicerede høretab. I samarbejde med de kliniske eksperter fokuserer vi derfor på, at kravene til produkterne i særlig grad tager hensyn til netop disse borgeres behov.

Derudover har vi i denne rammeaftale haft særligt fokus på at få et stort udvalg af genopladelige høreapparater, høreapparater der kan fjernjusteres samt høreapparater, der lever op til patienternes forventninger om at kunne connecte deres høreapparat til smartphones.

FÆRØERNE KAN OGSÅ KØBE HØREAPPARATER VIA RAMMEAFTALEN

Amgros’ mission er at skabe forudsætning for mere sundhed sammen med andre sundhedsaktører. Derfor var det helt naturligt at imødekomme en forespørgsel fra Færøerne om at inkludere dem i udbuddet. Det betyder, at Færøerne også kan indkøbe høreapparater via rammeaftalen, men på andre leverings- og betalingsbetingelser. De har således en selvstændig rammeaftale med hver leverandør.

VIL DU VIDE MERE?

Du kan læse mere om udbud og forsyning af høreapparater til de offentlige høreklinikker på Amgros’ hjemmeside: https://amgros.dk/hoereapparater/

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.