Ny international rekord i biosimilært skifte


Ved fælles hjælp er det lykkedes os at skifte 90 procent af forbruget på adalimumab til nyt biosimilært lægemiddel. Inden for bare tre uger.

25. marts 2019

Forventningerne var høje, da en ny aftale på det biosimilære lægemiddel adalimumab trådte i kraft før jul. Både fordi det biosimiære lægemiddel erstattede det hidtil bedst sælgende lægemiddel i verden, Humira. Men også fordi Danmark har vist sig at være blandt de bedste i verden til hurtigt at tage nye biosimilære lægemidler i brug på hospitalerne.

Så høje var forventningerne, at vi i Amgros vurderede, at regionerne kunne se frem til en årlig besparelse på 335 millioner kroner om året.

Virkeligheden viser nu, at det kommer til at ske. Og endda mere end det. Nyeste tal fra Amgros viser nemlig, at det rent faktisk er lykkedes for hospitalerne at skifte 90 procent af forbruget af Humira over på de nye biosimilære lægemidler. Efter blot tre uger.

Det er et meget flot resultat. Normalt ser vi først, at et biosimilært lægemiddel opnår så stor en markedsandel efter to til tre måneder. Så hurtigt et biosimilært skifte har vi da heller ikke set tidligere. Hverken i Danmark eller i nogen andre lande.

EN VIGTIG ROLLE

Når det denne gang er gået så stærkt, skyldes det flere forhold. For det første har vi endnu engang set, hvordan alle led i kæden har arbejdet sammen for at sikre dette historisk hurtige skift. Det gælder lige fra leverandører over Amgros og sygehusapoteker til afdelingerne på de offentlige hospitaler. Drivkraften bag dette arbejde har været en task force bestående af kliniske farmakologer, repræsentanter fra Medicinrådets sekretariat og Amgros.

Sygehusapotekerne har også denne gang spillet en meget vigtig rolle. De går nu helt systematisk til værks, når det gælder om at tage ny og billigere medicin i brug, så snart den er tilgængelig. De har sørget for ikke at købe ind af det tidligere meget dyre lægemiddel og i stedet vente på, at en ny og billigere biosimilær version skulle komme på hylderne. De har samtidigt givet patienter medicin med hjem til en kortere periode – så alle patienter kunne starte op på det biosimilære lægemiddel medio november 2018.

Som en del af processen har en biosimiær task force været med til at lave informationsmateriale til patienterne, så de forstår, hvorfor de skal skifte, og hvad det indebærer. Og vi har været i dialog med patientforeningerne, så de kan føle sig trygge ved, at vi lader patienterne skifte til biosimilære lægemidler.

Sammen med task force har vi også sikret, at det kliniske personale er rustet til at bruge de nye lægemidler. Og vi har været i tæt dialog med leverandørerne for at få dem til at levere så hurtigt som muligt.

STOR PRISFORSKEL

Mange aktører har således arbejdet aktivt for det hurtige skift. Men udsigten til, at regionerne til sammen ville kunne spare en million kroner om dagen, har ganske givet også været et stærkt motiv. Resultatet er da heller ikke udeblevet. Siden aftalen med de nye leverandører trådte i kraft primo november 2018 har regionerne ind til nu sparet 122 millioner kroner.

Selv om alle aktører i kæden nu kan se tilbage på nogle måneder, hvor det systematiske arbejde med at sikre de hurtige skift har presset hele vejen rundt, kan vi samtidig se frem til en samlet besparelse på mere end en kvart milliard kroner. Eller mere præcist: 350 millioner kroner. Alene i 2019.

Sammen kan vi bryste os af, at det endnu en gang er lykkedes os at sætte ny international rekord i biosimilært skifte.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.