Udgifterne til medicin er fortsat næsten status quo


Udgifterne til lægemidler er blot steget med 0,4 procent i perioden januar-september sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser Markedsovervågning for 3. kvartal 2021

Se alle artikler fra Amgros
15. OKTOBER 2021

I perioden januar-september 2021 indkøbte regionerne lægemidler via Amgros for 6,324 milliarder kroner. Det betyder, at omsætningen af lægemidler næsten er uændret i forhold til samme periode i 2020, hvor omsætningen nåede op på 6,297 milliarder kroner.

Ser man på udviklingen hen over hele året, er der dog ret store forskelle i de enkelte kvartaler. I årets første kvartal faldt omsætningen – eller med andre ord – udgiften til lægemidler til brug for de offentlige hospitaler med 4,5 procent. I årets andet kvartal steg omsætningen til gengæld med 5 procent – i forhold til samme periode sidste år.

Læs Amgros’ Markedsovervågning for 3. kvartal 2021

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.