Vi publicerer nye fælles nordiske udbud


Norge og Island og Danmark publicerer nu en række nye fælles nordiske udbud. Denne gang med miljø som et af tre vigtige kriterier.

Oversigt over alle artikler
9. JUNI 2021

I april 2019 publicerede Danmark sammen med Norge og Island de første fælles nordiske udbud. Dengang evaluerede vi kun tilbuddene på pris. 

Denne gang er pris og forsyningssikkerked vigtige kriterier, når vi skal evaluere, hvilke leverandører, der vinder vores udbud. Men som noget nyt vil miljø denne gang indgå som et tredje vigtigt kriterium.

FORSYNINGSKRITISKE LÆGEMIDLER

Det fælles nordiske udbud omfatter lægemidler, som befinder sig i det, vi kalder fase 5 og 6 i lægemidlets livscyklus. Her finder vi lægemidler, som potentielt er forsyningskritiske eller, hvor der de facto er monopol. 

Helt præcist omfatter udbuddene følgende lægemidler:

 • Ampicilllin
 • Anagrelid
 • Ceftazidim
 • Ceftriaxon
 • Cefuroxim 
 • Ciprofloxacin 
 • Gentamicin 
 • Meropenem
 • Methotrexat
 • Metronidazol
 • Ondansetron
 • Paracetamol
 • Vancomycin

Indkøbsperioden for udbuddene løber fra den 1. april 2022 – 1. marts 2024 – med mulighed for forlængelse.

Du kan se udbuddene på vores Leverandør- og Udbudsportal.

Læs mere om vores tidligere fælles nordiske udbud her:

Alle aftaler på første fælles nordiske udbud på plads

Første fælles nordiske udbud i luften

Fælles nordisk udbud på vej

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.