Markedsovervågning


Her på siden kan du altid finde vores nyeste Markedsovervågning, som vi udarbejder hvert kvartal. I den viser vi, hvordan regionernes samlede indkøb af hospitalslægemidler gennem Amgros udvikler sig i årets løb. Vi viser også forskellige nøgletal og fortæller om hovedtendenserne i indkøbene.


Seneste markedsovervågning

Markedsovervågning 4. kvartal 2022

LÆS MERE

Markedsovervågning

Monitoreringsrapporter

Vi følger op på, hvordan regionerne efterlever de lægemiddelrekommandationer, som Medicinrådet (og tidligere RADS) har udarbejdet. Vi udarbejder monitoreringsrapporter hvert kvartal. Rapporterne kan findes her.

LÆS MERE
Markedsovervågning

Lægemidler på vej i EMA

Amgros arbejder systematisk med at skabe overblik over fremtidens muligheder for at behandle med lægemidler.

LÆS MERE