Kontaktoplysninger til sygehusapotekerne


Hvis din henvendelse til sygehusapotekerne ikke er akut, skal du bruge kontaktlisten herunder.

LÆS MERE

Kontaktoplysninger til sygehusapotekerne

Om Amgros

Amgros sikrer forsyningen af lægemidler til de offentlige sygehuse. Det gør vi via effektive indkøb og udbud. Vi er rådgiver og sparringspartner for centrale aktører i sundhedsvæsenet, som vi deler vigtig og høj specialiseret viden med. Vi er på den måde med til at skabe forudsætninger for mere sundhed.

LÆS MERE
Kontaktoplysninger til sygehusapotekerne

SAD og magistrelle lægemidler

Amgros ejer markedsføringstilladelserne til de cirka 60 SAD-lægemidler, som sygehusapotekerne fremstiller. Det er registrerede lægemidler, som Lægemiddelstyrelsen har godkendt.

LÆS MERE