National taskforce sætter ind over for kritiske restordrer


Der skal handles hurtigt, når vi oplever restordrer på kritiske lægemidler. Derfor har Amgros i samarbejde med sygehusapoteker og hospitaler nedsat en national taskforce.

Artikler
11. SEPTEMBER 2019

Sammen med leverandører og sygehusapoteker sørger Amgros for, at de rette lægemidler står på hylden, når patienterne har brug for dem. Det lykkes vi med i langt de fleste tilfælde. Men over hele verden er restordrer desværre et stigende problem. Det gælder også de kritiske restordrer.

Et af de seneste tiltag for at håndtere de kritiske restordrer er en national taskforce, som Amgros, sygehusapotekerne og hospitalerne nu har etableret. Det er et team, der går på tværs af organisationer, og som styrker vores allerede tætte samarbejde. 

- Når vi oplever en kritisk restordre, gælder det om at handle hurtigt, så kun få patienter mærker så lidt som muligt. Det er naturligvis ikke alene gjort med at nedsætte en national taskforce. Men den er en vigtig og ny brik i vores arbejde for at sikre, at patienterne får den bedste behandling til rette tid - på trods af vores udfordringer med restordrer på medicin, siger Flemming Sonne, administrerende direktør for Amgros.

National taskforce er sat i verden for at skabe hurtigt overblik over og finde de bedste løsninger på kritiske restordrer for patienterne samt for personalet på hospitaler og sygehusapoteker. Når taskforcen håndterer en restordre, er det med fokus på tværfaglige problematikker inden for logistik, farmaceutiske aspekter, kliniske og terapeutiske vurderinger og patientsikkerhed. 

- Med den nationale taskforce bliver vi i stand til at løfte i flok. Ved at arbejde hurtigt, struktureret og på tværs af organisationer og faglige grænser står vi på et godt fundament. Det styrker vores indsats for sammen at finde de bedste løsninger til gavn for patienterne, siger formanden for den nationale taskforce, Anita Gorm Pedersen, Region Midtjylland.

EN RIGTIG VEJ

Hvis vi i en restordre-situation vurderer, at den er kritisk, vil medarbejderne i den nationale taskforce hele tiden være i tæt dialog. Målet er at indsamle mest muligt viden så hurtigt som muligt, som fx: Hvilke afdelinger har brug for lægemidlet? Hvilke alternative lægemidler kan vi skaffe? Og hvilke udfordringer er der for patienterne ved at skifte? Er der særlige patientgrupper, som absolut skal have det vanlige lægemiddel? Og hvilken information bør sygehusapoteket, hospitalspersonalet og patienten have?

Det er nogle af de spørgsmål og udfordringer, som den nationale taskforce er sat i verden for at besvare.

Det har taget tid at opbygge og udstikke retningen for den nationale taskforce. Derfor er det endnu begrænset, hvor mange situationer med kritiske restordrer, som styrken har behandlet. Alligevel er Flemming Sonne ikke i tvivl om, at den har sin berettigelse:

- Når det drejer sig om kritiske restordrer, taler vi jo om situationer, hvor det handler om at undgå utilsigtede hændelser – og i yderste konsekvens at redde liv. Hvorvidt vi rent faktisk vil lykkes med det, kan være svært at måle på. Men alle os, der nu står bag den nationale taskforce – både hospitaler, sygehusapoteker og Amgros, har mange års erfaring med sammen at sikre forsyningen af lægemidler til de offentlige hospitaler. Og vi vurderer, at det her er en rigtig vej at gå.

MANGE INITIATIVER

Den nationale taskforce støder til, når vi oplever en kritisk restordre. Men Amgros arbejder i det hele taget med løbende at være på forkant – og arbejder proaktivt på at undgå restordrer. Her findes ikke bare en enkel løsning på at nedbringe antallet af restordrer. 

Et af vores fokusområder er at få estimater på hvert lægemiddel, som afspejler det fremadrettede forbrug på sygehusene. Det kræver et tæt samarbejde med sygehusapotekerne, som skal estimere og have fingeren på pulsen. Præcise estimater giver leverandørerne en øget chance for at øremærke den rigtige mængde af lægemidlerne til Danmark i tide og dermed sikre forsyningen. 

I Amgros har vi sammen med sygehusapotekerne udarbejdet en liste med såkaldt kritiske lægemidler, som vi er ekstra opmærksomme på i vores daglige arbejde - og som sygehusene derfor har større lagre af. Vi deler viden om forsyningssvigt med vores internationale samarbejdspartnere for at kunne være på forkant. Via vores top ti-liste stiller vi skarpt på de leverandører, som har flest varer i restordrer – og følger struktureret og løbende op på dem.  På ugentlige tavlemøder følger vi op på det samlede antal og udvikling af lægemidler i restordrer.  I 2018 etablerede vi mulighed for at have eget lager, som skal være med til at sikre forsyningen af lægemidler yderligere. 

Dette er bare at nævne nogle af de mange initiativer, Amgros og sygehusapotekerne gennem de seneste år har taget for at sikre forsyningen af lægemidler til de offentlige hospitaler.

- På den måde er det de seneste par år lykkedes os at holde antallet af restordrer, som vi har håndteret, på samme niveau. I langt de fleste tilfælde løser vi problemet ved at finde et andet lægemiddel, som er lige så godt. Og patienten mærker således ikke restordren. Når det er sagt, så er restordrer helt klart en udfordring, som alle os, der arbejder med det, tager særdeles seriøst, siger Flemming Sonne.

FAKTA
Den nationale taskforce består af i alt syv repræsentanter fra sygehusapoteker, hospitaler og Amgros.