NORDISK LÆGEMIDDELFORUM ER OPTAGET I EU-ALLIANCE FOR KRITISK MEDICIN


Nordisk Lægemiddelforum skal fremover være med til at rådgive Europa Kommissionen om forsyningen af kritiske lægemidler. Det skyldes, at landene er blevet optaget i Alliancen for Kritiske Lægemidler.

Flere nyheder
25. APRIL 2024
Markedet for lægemidler er både globalt og skrøbeligt. Og antallet af både korte og længere svigt af forsyningen stigende.

Det er udfordringer, som er vanskelige at løse for et enkelt land. Og endnu sværere for små markeder som de nordiske, hvor det fortsat bliver sværere at tiltrække leverandører.

Derfor besluttede de nordiske lande for snart ti år siden at gøre fælles front ved at etablere Nordisk Lægemiddelforum (NLF). I NLF har vi igangsat initiativer, der skal gøre det mere attraktivt at levere til det nordiske marked – herunder fælles nordiske udbud.

Senest er det lykkedes for Nordisk Lægemiddelforum - gennem Amgros og Sykehusinnkjøp - at få en plads i Europa Kommissionens Alliance for Kritiske Lægemidler.

Alliancen og dens medlemmer skal rådgive Europa-Kommissionen og andre EU-beslutningstagere om forsyningen af kritiske lægemidler, og om hvordan vi sammen kan styrke den.

- I Nordisk Lægemiddelforum kan vi godt tillade os at være stolte over at have fået en plads i Europa Kommissionens Alliancen for Kritiske Lægemidler. Det vidner om, at vores indsats for at sikre forsyningen er interessant for andre lande. På trods af vores indsats oplever vi på tværs af Norden udfordringer med forsyningssikkerheden. Jeg er derfor glad for, at EU sætter yderligere fokus på udfordringen, for der er meget at vinde ved at samarbejde på tværs af grænser og sektorer, siger Flemming Sonne, formand for Nordisk Lægemiddelforum og adm. direktør i Amgros I/S.
NORDEN ER EN VELINTEGRERET LÆGEMIDDELREGION
Samarbejdet i Nordisk Lægemiddelforum omfatter alt fra fælles udbud og miljøkriterier til fælles prisforhandlinger på nye lægemidler og vidensdeling om horizon scanning. 

De mange fælles aktiviteter over årerne bidrager til, at vi i dag har et meget velfungerende samarbejde mellem de nordiske lande inden for lægemidler.

- I Nordisk Lægemiddelforum arbejder vi med flere forskellige initiativer for at styrke forsyningssikkerheden. Her er fælles nordiske udbud et af vores flagskibe. De mange gode initiativer og erfaringer fra vores samarbejde bidrager alt sammen til, at Norden er på vej mod at blive den mest integrerede region i Europa inden for lægemidler. Derfor er jeg også sikker på, at vi har meget at bidrage med i Kommissionens nye Alliance for Kritiske Lægemidler, siger Tommy Juhl Nielsen, direktør, Pharma Division at Sykehusinnkjøp HF in Norge.

Europa Kommissionen lancerer Alliance for Kritiske Lægemidler den 25. april.
FAKTA

The Critical Medicines Alliance har til opgave at rådgive Europa-Kommissionen og andre EU-beslutningstagere om forsyningen af kritiske lægemidler, og hvordan denne kan styrkes.

Alliancen skal således fokusere på at identificere industrielle udfordringer og bestemme de mest hensigtsmæssige handlinger og værktøjer til effektivt at tackle sårbarheder i forsyningskæder for kritiske lægemidler.

Især vil anbefalingerne fokusere på at mindske strukturelle risici, styrke forsyningen ved at gøre efterspørgslen mere forudsigelig, opmuntre til diversificering og øge produktionen. Som sådan vil Alliancen spille en central rolle i at styrke den industrielle konkurrenceevne i EU og styrke dets åbne strategiske autonomi til gavn for EU's borgere.

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.