Pandemien viser, at Danmark har et stærkt set up


Under Corona-pandemien har det været essentielt fortsat at sikre forsyningen af lægemidler til de danske hospitaler. Samtidig med, at vi har skulle bygge et sikkerhedslager op. Det har kun kunne ladet sig gøre, fordi vi i Danmark har et tæt samarbejde mellem regioner, organisationer, myndigheder og virksomheder.

Øvrige artikler fra Amgros
29. MAJ 2020

Det er Amgros’ opgave at bidrage til, at de offentlige danske sygehuse har den medicin til rådighed, som de har brug for. Det er en opgave, som vi til hverdag løser i tæt samarbejde med sygehusapotekerne, leverandører og grossister. Og i løbende dialog med vores ejere i regionerne, med Lægemiddelstyrelsen, med klinikere og andre centrale aktører i sundhedsvæsenet. 

Men under pandemien er vi alle rykket tættere sammen og har arbejdet på højtryk, allerede inden vi i Danmark diagnosticerede den første borger smittet med Covid-19. På den måde er det indtil nu lykkedes os at holde antallet af restordrer på lægemidler i sygehussektoren på et niveau svarende til det, vi så før pandemien. Sammen med regionerne har vi derfor gennem flere måneder været i gang med at bygge lagre op, så vi har forsyninger nok til både at opretholde den almindelige sygehusdrift og behandle de patienter, der bliver indlagt med Covid 19.

- Det er en indsats, som kun sker, fordi alle aktørerne forbundet med indkøb af medicin til hospitalerne står sammen. Vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde. Vi er vant til at tale med hinanden, hjælpe hinanden og forstå hinandens vilkår. Og vi har alle haft det samme fælles mål: At hjælpe patienterne, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

Sammen har alle aktører været hurtige til at omstille sig og finde nye veje. Det er netop den tilgang og det samarbejde, som er med til at gøre det danske set up helt unikt - når det kommer til at indkøbe lægemidler til de danske hospitaler. Et set up, der til fulde viser sin værdi under den nuværende pandemi.

Læs mere i Amgros’ Markedsovervågning fra 1. kvartal 2020.

 

 

Se også Lægemiddelstyrelsens artikel: "Flere tiltag for at sikre medicinforsyningen under COVID-19"